8.

SUTERÉNNÍ BYT - vlhkost, plísně

SUTERÉN, SUTERÉNNÍ PROSTORY

Popis problému

 • bydlím v suterénním bytě a mám zde vlhké zdi

Příčina problému

 • vlhkost je na stěnách, které jsou ve styku s okolní zeminou
  • příčinou problému bývá chybějící či nefunkční hydroizolace, která umožňuje zemní vlhkosti, aby se dostala do stěn
  • vysoká relativní vlhkost v místnosti (skvrny se objevují zejména v rozích, v užších prostorech kolem nábytku,…)
 • vlhkost je na stěnách sousedících s dalšími místnostmi či byty – více možných příčin
  • vysoká relativní vlhkost v místnosti (skvrny se objevují zejména v rozích, v užších prostorech kolem nábytku,…)
  • porucha instalací

10 suche prostory10 suche prostory2

ŘEŠENÍ - VYSOKÁ RELATIVNÍ VLHKOST V MÍSTNOSTI

1. ÚPRAVA VĚTRÁNÍ ČI VYTÁPĚNÍ – možnosti, než se přejde k radikálnějším řešením

 • pokud si nejste jisti, jaká relativní vlhkost v místnosti je, můžete si ji změřit vlhkoměrem (některé domácí meteostanice ho mají zabudovaný v sobě a relativní vlhkost ukazují), ideálně by se měla pohybovat mezi 50-60%
 • je-li místnost nevytápěná, zdi chladné, může pomoci zvýšení teploty v místnosti, díky kterému se zahřeje i povrch stěn a vlhkost už se na nich nebude srážet
 • je-li relativní vlhkost v místnosti příliš vysoká, je potřeba zintenzivnit větrání

2. KLINOSAN - stěrka, která dlouhodobě funguje v místnostech s vysokou vlhkostí a trvale řeší plísně

4. mokre fleky - obr2

 • stěrka tvořená z 80% klinoptilolitem (druh zeolitu), který má unikátní vlastnosti, které KLINOSAN uplatňuje při práci s vlhkostí
 • při styku s vlhkostí se zahřívá, zvýší tak teplotu na povrchu stěny a zabrání kondenzaci vlhkosti - ve chvíli, kdy nedojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, nemohou na povrchu stěn ani vyrůst plísně - proto KLINOSAN velmi účinně a zejména trvale řeší problémy s plísněmi
 • výhodou je, že není potřeba odstraňovat celou omítku, ale pouze oškrábat poškozenou malbu / štukovou vrstvu

KLINOSAN stěrka je součástí systému KLINOSAN, který kromě stěrky tvoří ještě KLINOSAN Restart (postřik, který zahubí již vzniklé plísně, aby se nemohly při odstraňování malby či štuku rozšiřovat) a KLINOSAN Color (povrchové barvy, které jsou dostatečně prodyšné).

KLINOSAN stěrka je po vyzrání bílá, v případě, že máte bílé zdi na něj tedy nemusíte aplikovat barvu vůbec.

KLINOSAN
Klinosan_kbelik

KLINOSAN je bioklimatická stěrka, která zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách a tím vzniku plísní. Z 80% tvořen nerostem klinoptilolit (druh zeolitu), který určuje jeho unikátní vlastnosti.  

Vlastnosti stručně: izotermická reakce, záporná iontová vazba, obrovský prostor pro pohlcování vlhkosti (1g klinoptilolitu má vnitřní povrch 36m2),...; po vyzrání má bílou barvu - není nutné natírat barvou  

Spotřeba: 5kg/m2/5mm

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 5kg, 15kg

ŘEŠENÍ – NEFUNKČNÍ HYDROIZOLACE – ZEMNÍ VLHKOST

Zemní vlhkost jako takovou odstranit nelze, můžeme však zamezit tomu, aby se „vsakovala“ do zdiva a postupně v něm stoupala (vzlínala) výše. V případě, že potřebuji suterénní prostor absolutně suchý a funkční, je potřeba zajistit kompletní izolace stěn i podlah.

1. IZOLACE PODLAH

NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA

V případě, že je potřeba udělat betonovou podlahu novou, přidejte při míchání do nového betonu izolační přísadu SIKKATON A - na takto izolovanou betonovou podlahu pak můžete položit novou podlahovou krytinu (dlažbu, plovoucí podlahu,…).

Potřebujete-li izolovat i proti radonu, aplikujte ještě na novou betonovou podlahu izolaci PROFIDICHT 1K FIX a pak teprve položte podlahovou krytinu.

SIKKATON A

 Sikkaton A_4ku3

Tekutá přísada, která se vmíchá přímo do betonové směsi zajišťující vodotěsnost betonu (proti zemní vlhkosti i tlakové vodě). 

Nelze ji zničit, protože se stává přímou součástí betonu, její životnost je tedy stejná jako životnost izolovaného betonu.

Spotřeba: 1l / 50kg betonu

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 5 l

Profidicht 1K Fix
Profidicht_1K_Fix

Asfaltová hydroizolační stěrka, která se jednoduše natře na zdivo (nemusíte řešit spáry
a napojení jako např. u IPA). Používá se v zejména v těchto situacích:

 • vlhkost prosakující z terénu do základů a zdí domu
 • svislá hydroizolace obvodových stěn u novostaveb
 • ochrana před tlakovou vodou a radonem
Spotřeba: 3,5l/m2 (zemní vlhkost)

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 32 l

IZOLACE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY

Při dodatečné izolaci stávající betonové podlahy doporučujeme izolovat silikátovými stěrkami, které jsou velmi jednoduché na použití (nátěrem); nejlevnější variantou je stěrka DICHTUNGSSCHLÄMME, pod dlažbu potom doporučujeme stěrku ELASTIKSCHLÄMME 1K, která svou pružností lépe odolává případným pohybům, které např. právě dlažba ve spárách vykonává.

ELASTIKSCHLÄMME 1K​

 Elastik_1K

Silikátová prášková směs pro izolaci balkonů, teras či betonových podlah. Smíchá se s vodou a jednoduše rozetře. Odolává mrazu i solím.

Pochozí - není nutné ji překrývat další podlahovou krytinou
Pružná - překrývá drobné trhliny (do 0,6mm podle tl. vrstvy), lze přímo na ni lepit např. dlažbu

Spotřeba: 2 kg/m2 při tl. 2mm

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 20 kg

DICHTUNGSSCHLÄMME
Dichtungsschlamme

Silikátová prášková hmota, která se smíchá s vodou a rozetře se na místa, která potřebujeme izolovat - podlahy, stěny (ze zdiva, betonu, cementové omítky...).

Izoluje proti zemní vlhkosti i proti tlakové vodě (až do 5m vodního sloupce) - bazény, čističky...

Spotřeba: 2kg/m2 (zemní vlhkost)

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 25 kg

2. IZOLACE STĚN – v případě, že JE možné stěny zvenku odkopat

SVISLÁ HYDROIZOLACE - bitumenová stěrka

Odkopejte stěny po obvodu tam, kde dochází ke styku s terénem a stěny natřete bitumenovou stěrkou Profidicht 1K FIX, která na stěně vytvoří souvislou svislou hydroizolační vrstvu.

Profidicht 1K Fix
Profidicht_1K_Fix

Asfaltová hydroizolační stěrka, která se jednoduše natře na zdivo (nemusíte řešit spáry
a napojení jako např. u IPA). Používá se v zejména v těchto situacích:

 • vlhkost prosakující z terénu do základů a zdí domu
 • svislá hydroizolace obvodových stěn u novostaveb
 • ochrana před tlakovou vodou a radonem
Spotřeba: 3,5 l/m2 ​(zemní vlhkost)

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 32 l

VODOROVNÁ HYDROIZOLACE - injektáže

Izolaci stěn a podlah propojíte pomocí injektáží, které se provedou zvenčí v úrovni podlah suterénního prostoru. 

Co jsou injektáže?

Injektáže tvoří dodatečnou vodorovnou hydroizolaci, kdy je hydroizolační látkou chemický roztok (kapalina, krém), který je do zdiva napouštěn (injektován) navrtanými otvory. Stejný účel jako injektáže plní i podřezávky domů, které vodorovnou bariéru nevytvoří chemicky, ale fyzicky (vložením plechu). Narozdíl od podřezávky si ale injektáže můžete provést bez problémů sami, jsou časově nenáročné a nejsou takovým stavebním zásahem jako podřezávka.

Injektaze_horizon_clonaPro injektáže doporučujeme buď tekutý prostředek DICOSIL 100 nebo krém AQUABARIER.

Kdy použít který z nich?

DICOSIL 100
 Dicosil100

 • tekutý injektážní prostředek
 • vhodný pro plné cihly či beton
 • hloubka vrtu = délka stěny - 5 cm
Spotřeba: 10 l/bm při tl. zdi 50 cm

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 10 l

AQUABARIER
Aquabarier_oba

 • injektážní krém
 • vhodný pro duté cihly (CDm, Porotherm), smíšené zdivo, pórobeton, pískovec,
  ​zdivo s dutinami
 • počet litrů lze přibližně spočítat jako: 1,6 * hloubka vrtu (m) * délka stěny (m)
 • hloubka vrtu = délka stěny - 5 cm
Spotřeba: 720 ml/bm při tl. zdi 50 cm

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení:  5l

3. IZOLACE STĚN – v případě, že NENÍ možné stěny zvenku odkopat

Pokud byste chtěli řešit tuto situaci opravdu pečlivě a pomocí odborníků, lze provést tzv. rubovou plošnou injektáž pomocí gelu RUBBERTITE, který vytvoří plošnou hydroizolaci stěn a provádí se zevnitř (v ploše zdi se vyvrtají v daných rozestupech otvory, které se napustí injektážním prostředkem, jenž ve stěně vytvoří souvislou hydroizolační vrstvu) - v takovém případě se nám, prosím, ozvěte přes formulář níže.

V případě řešení situace svépomocí doporučujeme aplikovat na stěny tepelně-izolační vysoušecí omítku BAUREX-AQUA, která je schopna si poradit s vysokou mírou vlhkosti, aniž by to způsobilo její destrukci.

Jako štukovou vrstvu pak doporučujeme bioklimatickou stěrku KLINOSAN, která si poradí s vyšší mírou relativní vlhkosti v bytě. Ta je kvůli problematickému větrání v suterénních bytech častým problémem.

BAUREX-AQUA

Baurex_AQUA 

Tepelně-izolační vysoušecí omítka, která se může aplikovat přímo na vlhké zdivo. Je hydrofilní, tzn., že "vytáhne" vlhkost ze zdiva a ve vhodném okamžiku ji předá do vzduchu (odkud se vyvětrá).

Nejčastěji se používá na suterénní vlhké prostory nebo na spodní části zdí, kde je vlhkost nejvyšší. 

Vlastnosti stručně: velmi jednoduchá na zpracování, hydrofilní ("vytáhne" z konstrukce
zbytkovou vlhkost), velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, výjimečné vlastnosti za rozumnou cenu 

Spotřeba: 8kg / m/ 2cm

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 20 kg


KLINOSAN
Klinosan_kbelik


KLINOSAN je bioklimatická stěrka, která zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách a tím vzniku plísní. Z 80% tvořen nerostem klinoptilolit (druh zeolitu), který určuje jeho unikátní vlastnosti.  

Vlastnosti stručně: izotermická reakce, záporná iontová vazba, obrovský prostor pro pohlcování vlhkosti (1g klinoptilolitu má vnitřní povrch 36m2),...; po vyzrání má bílou barvu - není nutné natírat barvou  

Spotřeba: 5kg/m2/5mm

Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Balení: 5kg, 15kg

UKÁZKY Z APLIKACÍ

Jsme zde pro vás, napište nám

V případě, že vám není něco jasné, nebojte se nám napsat.

Ozveme se Vám nejpozději do 48 hodin.
Po - Pá: 7:00 - 15:30

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Kraj - okres
Pro odeslání formuláře je nutné mít zapnutý JavaScript.
zavřít

Zpracovávám...