Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Bitumenové hydroizolace

Bitumenové hydroizolace

Bitumenové (asfaltové) hydroizolace jsou jedním z typů efektivních plošných hydroizolací podlah a svislých konstrukcí. 

Časté dotazy

 • ​V čem jsou bitumeny lepší než třeba IPA?    
  • Hlavní výhoda bitumenových stěrek spočívá v tom, že se aplikují nátěrem a mohou být proto aplikovány na různě profilovaný povrch, není problém s řešením detailů apod. Použití bitumenových stěrek vytváří bezešvou izolaci, tudíž je zde menší riziko, že izolace nebude souvislá.
 • Potřebuji na aplikaci bitumenů nějaké speciální nástroje/přístroje?
  • Vůbec ne. Bitumeny se jen zamíchají a aplikují za studena nátěrem (špachtlí, hladítkem), ve větších plochách lze samozřejmě i nástřikem. Výjimku tvoří jen Třírohá páska, kterou je potřeba natavit.
 • Bitumeny se izolují jen zdi nebo i podlahy?
  • Bitumenové stěrky lze použít jak na svislé, tak na vodorovné plochy, takže obojí, dle potřeby.
 • Jak dlouho bitumeny schnou?
  • Doba schnutí (zrání) stěrky může být velmi rozdílná v závislosti na podkladu, okolní teplotě, vlhkosti vzduchu či síle vrstvy. Zpravidla to bývají min 2 dny. Výjimku tvoří Profidicht Hybrid 2K, který odolává dešti již po 2-3 hod a mechanicky zatížitelný je do 24hod.
 • Lze bitumeny nanášet i na podklad s trhlinami/prohlubněmi?
  • Záleží na velikosti. Jsou-li prohlubně ve spárách stavební konstrukce, otvory v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno je vyspravit vhodnou maltou. 
 • Mohu provádět bitumenové stěrky v zimě?
  • Stěrka smí být použita, pokud teplota ošetřovaných ploch a okolní teplota jsou vyšší než +5°C. Rozhodně nesmí být aplikovány za mrazu. Stejně tak je potřeba hlídat podklad, který může být vlhký, ale nesmí být mokrý. V každém případe musí být bez námrazy a ledu, a pokud je třeba, musí se předem důkladně prohřát.
 • Dají se bitumenové stěrky používat i na pórobeton?
  • Ano, jen je potřeba před aplikací stěrky napenetrovat podklad penetrací Unibit. Tuto penetraci doporučujeme i na jiných, silně nasákavých podkladech.
 • Je možné na bitumenovou stěrku použít nějaký finální(barevný) nátěr?
  • Vzhledem k tomu, že se stěrky používají zpravidla pod úrovní terénu, neaplikuje se na ně další povrchový nátěr, většinou se na ně lepí polystyrenové desky. Výjimku tvoří Profidicht Hybrid 2K, který se používá i nad úrovní terénu a lze ho natírat libovolnými nátěry či na něj aplikovat omítku.
 • Když potřebuji izolovat zeď i podlahu, stačí, když na obojí natáhnu bitumenovou stěrkou?
  • Ano, ale spoj mezi svislou zdí a vodorovnou podlahou doporučujeme zajistit natavením Třírohé pásky, která obě plochy spolehlivě propojí. A pokud je nutné vytvořit izolaci uvnitř zdi, doporučujeme kombinovat povlakové izolace(bitumenové stěrky) s některým ze způsobů dodatečných hydroizolací zdiva (injektáže, podřezávka apod.)

Články - poradna

 • Zatékání do sklepů či suterénů
  • Při snižování vlhkosti sklepních prostor větráním (nuceným i přirozeným), dbáme na to, abychom zvláště v letních měsících nedosáhli efektu opačného. Vlhko v teplém vzduchu se může vysrážet na studených stěnách. Je nutné hlídat rosný bod. Voda se do zdiva dostává nejen v tekutém skupenství (voda, tající sníh), ale také ve skupenství plynném (vodní pára). Hlavním důvodem vlhnutí stavebních konstrukcí je jejich poréznost a schopnost přijímat vodu.
  • Vlhkost ve sklepech a suterénech může být způsobena různými vlivy. Jedním z důvodů může být srážková voda pronikající komínovými a větracími průduchy. Voda stéká po stěnách průduchů, vsakuje se do nich, nebo se hromadí ve vrstvě sazí, odkud se vsakuje do zdiva a vytváří tmavé skvrny na stěnách. Odstranění tohoto zavlhání je možné osazením ventilační hlavice, která zabrání vtékání vody, ale umožní větrání komínového tělesa. Řešením je rovněž vyvložkování komína se zaústěním do sběrné nádoby, která má odtok nebo je vyjímatelná.
  • Dalším důvodem zavlhání sklepů může být srážková povrchová voda, která při nesprávném vyspádování terénu okolo stavby, okapového chodníku či vozovky přitéká až k budově a vsakuje se do obvodových konstrukcí. Tato voda s sebou nese rozpuštěné chemikálie z posypů komunikací a vnáší je do stavební konstrukce.
  • Jak zatékání zabránit?
  • Je potřeba se snažit odvést srážkovou vodu od objektu co nejdále, nejlépe zaústěním do kanalizace. Pokud toto opatření není možné a voda se trvale shromažďuje v těsné blízkosti objektu, pak je nutné tuto oblast odvodnit drenážními trubkami. Je však nezbytně nutné, aby objekt měl funkční svislé izolace (např.hydroizolační stěrky) a jejich napojení na vodorovné izolace stavby.
  • Pozor na využití nopové folie. Ta funguje jako výborná svislá izolace, ovšem pokud není zkombinována právě s drenáží či jiným způsobem odvedení vody, ta po nopové folii steče a může se do budovy dostat třeba pod ní. Nopová folie sama o sobě vodu od domu neodvede, pouze zajistí, že v místech, kde ji umístíme, nebude moci voda skrze nic protéct.
  • Doporučujeme:
   Dicosil 100  – hydrofobizační injektážní prostředek
   Dicosil 110 – koncentrát Dicosilu 100
   Aquabarier – injektážní krém
   Profidicht 1K Fix - asfaltová stěrka za studena
 • Vzlínání vlhkosti kvůli chybějící či nefunkční hydroizolaci
  • S problémem chybějící či nefunkční izolace se setkáváme především u starších staveb. V místě, kde jsou svislé stěny v kontaktu s vlhkostí od země, pak dochází k prostupu vlhkosti do konstrukce domu – k tzv. vzlínání vlhkosti konstrukcí budovy. Vlhkost stoupá úzkými štěrbinami ve zdivu vzhůru, což se projevuje vlhnutím zdiva, vznikem plísní a následně rozrušováním omítky a odlupováním povrchových vrstev. Nejčastěji se jedná o vlhkost zemní, někdy pak o vlhkost srážkovou, která se může hromadit na rizikových místech u paty svislých konstrukcí či u základů.
  • Odstranění této poruchy spočívá v zamezení kontaktu budovy s vlhkostí v okolí a v zabránění jejího vzlínání konstrukcí budovy vzhůru.
  • Způsoby odstraňování vzlínající vlhkosti:
  • mechanické metody (podřezání ruční, podsekání, podřezání pilou, vrážení plechů), vzduchové metody, elektrofyzikální metody, chemické metody (injektáže tlakové, beztlakové za použití různých účinných látek), elektrokineze - aktivní (s dodáním el.energie), snížení úrovně styku vlhké zeminy pomocí odkopu a odizolování nopovou fólií nebo asfaltovými stěrkami.
 • Jak zjistit příčinu vzniku vlhkosti?
  • Pro stanovení optimálního řešení a postupu v boji s nadměrnou a nežádoucí vlhkostí stavebních konstrukcí je důležitá správná diagnostika daného objektu.
  • To znamená zjistit stav a strukturu stavební konstrukce, současně prověřit stav a funkčnost již provedených hydroizolací, zjistit případné změny v užívání objektu (změna vytápěcího systému, výměna oken apod.) nebo změny v okolí objektu (změna úrovně okolního terénu, navýšení komunikace, přestavby sousedních objektů apod.).  
  • Tyto informace jsou základem pro návrh optimálních sanačních opatření. Je však nezbytné provést i diagnostiku pro stanovení vlhkosti zdiva a míry zasolení stavební konstrukce. Smyslem tohoto tzv. stavebně - technického průzkumu je zjištění druhu vody, která vniká do objektu, a způsobů kudy a jak se do stavební konstrukce dostává. Vyhodnocení všech vlivů cíleně směřuje ke stanovení optimálního sanačního návrhu. Výsledný sanační návrh je většinou kombinací více sanačních metod a technologií.
  • Sanace vlhkosti jsou v podstatě stavební úpravy, které komplexně a dlouhodobě snižují vlhkost stavebních konstrukcí a vnitřního prostředí.
  • HLAVNÍ PŘÍČINY A PRŮVODNÍ PŘÍZNAKY VLHKOSTI OBJEKTU
  • Příčina vlhkosti: Vzlínající vlhkost    /    Průvodní příznaky: Vlhkostní mapa se šíří odspodu a její hranice je konstantní, krystalizace solí probíhá na této hranici
  • Příčina vlhkosti: Boční průniky vlhkosti    /    Průvodní příznaky: Celoplošně vlhká stěna, destrukce povrchu ve velké ploše
  • Příčina vlhkosti: Popruchy instalace    /    Průvodní příznaky: Lokální vlhká místa
  • Příčina vlhkosti: Zatékání do objektu    /    Průvodní příznaky: Proměnlivé vlhkostní skvrny
  • Příčina vlhkosti: Kondenzační vlhkost    /    Průvodní příznaky: Lokální vlhkostní mapy spojené s výskytem "tmavých" plísní
 • 10 rad co dělat po povodních
  • Pro všechny, jejichž domy a byty byly zasažené povodněmi, jsme vytvořili tzv. povodňové desatero, ve kterém se snažíme poradit, jak při opravách domů a bytů postupovat.
  • 1. Sanační zásahy bez řešení primárních příčin (poškozené dešťové svody a kanalizace, nekvalitní drenáže, nevhodně navržené nové podlahy apod.) se obvykle míjejí účinkem a pouze Vám zbytečně odčerpají peníze.
  • 2. Ještě dříve než začnete se sanační omítkou, odstraňte zbytky sádry nebo její aplikace. V opačném případě hrozí poškození sanačních omítek.
  • 3. Respektujte dostatečnou výšku při aplikaci sanačních omítek, minimálně jeden a půl násobek tloušťky zdiva.Vyhnete se zbytečným problémům s vlhkou mapou nad hranicí nové sanační omítky.
  • 4. Před nanesením sanační omítky si pečlivě vyčistěte ocelovým kartáčem daný podklad.
  • 5. Po aplikaci sanačních omítek neuzavírejte povrch stěn žádnými obklady bez větrací mezery. V opačném případě dojde ke snížení výparné plochy, kdy sanační omítka nemůže dýchat a vlhkost vyskočí nad hranici původně provedené sanační omítky.
  • 6. Nábytek a podobná zařízení nepřistavujte těsně ke zdivu. Dodržujte mezeru 7 až 10 cm. Jinak se začnou tvořit plísně.
  • 7. Zajistěte dostatečné (intervalové) větrání sanovaných prostorů.
  • 8. Malby obnovujte až po úplném vyzrání sanačních omítek.
  • 9. Používejte jen prodyšné barvy s odpovídajícím koeficientem difúze vodních par Sd menší nebo rovno 0,2 m.
  • 10. Veškeré další stavební úpravy (podlahy, drenáže, nové izolace, vzduchoizolační systémy, cirkulace vzduchu atd.) raději předem konzultujte s odborníky. Předejdete dalším škodám a ušetříte peníze.

Související produkty

Zobrazit více produktů

Realizované projekty

Více referencí

Poradna
Poradna
Služby
Služby
Košík
Košík