Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Služby

Jak tvoříme návrhy řešení?

Více informací

E-SHOP

Katalog produktů

Eshop Přejít do E-shopu
Vzdělávání a výzkum

Vzdělávání a výzkum

Neustálé vzdělávání a osobní rozvoj jsou důležitou a nedílnou součástí naší firemní kultury, a to jak v oblasti odborných znalostí, tak v oblasti osobnostního rozvoje. 

 

V současné době probíhají projekty zkoumající vlastnosti produktu KLINOSAN, a to:

Testování biologické aktivity výrobku KLINOSAN
Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011265

Projekt Testování biologické aktivity výrobku KLINOSAN má za cíl otestovat odolnost výrobku KLINOSAN vůči výskytu a vývoji mikroorganismů. Testování bude mít, s ohledem na odolnost výrobku vůči nežádoucím mikroorganismům, dlouhodobější charakter. Odebraný vzorek bude uměle zestárnut a bude podroben působení modelových mikroorganismů, především plísním a bakteriím.

Cílem projektu bude prokázání odolnosti výrobku KLINOSAN vůči těmto mikroorganismům. Poskytovatelem služby je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

eu logo

Chemisorpce produktu KLINOSAN
Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011266

Předkládaný projekt má za cíl výzkum, testování a zlepšení absorpčních vlastností stěrkové hmoty KLINOSAN, která je založená na přírodním zeolitu-klinoptilolitu. Předmětem projektu je rešerše z vědecké literatury a časopisů, patentových databází a platných technických norem. Dle poznatků bude navržena aparatura a budou vytipovány modelové polutanty a bude provedeno testování. Poskytovatelem služby je Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Poradna
Poradna
Služby
Služby
Košík
Košík