Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Suterénní byt - vlhkost, plísně

Suterénní byt - vlhkost, plísně

Suterénní bydlení má své specifické podmínky a je třeba řešit nejen správné vytápění a větrání, ale i případné problémy s vlhkostí a plísněmi.

Definice problému

Popis problému
bydlím v suterénním bytě a mám zde vlhké zdi
Příčina problému

vlhkost je na stěnách, které jsou ve styku s okolní zeminou 

 • příčinou problému bývá chybějící či nefunkční hydroizolace, která umožňuje zemní vlhkosti, aby se dostala do stěn
 • vysoká relativní vlhkost v místnosti (skvrny se objevují zejména v rozích, v užších prostorech kolem nábytku,…)

vlhkost je na stěnách sousedících s dalšími místnostmi či byty – více možných příčin

 • vysoká relativní vlhkost v místnosti (skvrny se objevují zejména v rozích, v užších prostorech kolem nábytku,…)
 • porucha instalací

Návrh řešení

VYSOKÁ RELATIVNÍ VLHKOST V MÍSTNOSTI

 1. ÚPRAVA VĚTRÁNÍ ČI VYTÁPĚNÍ – možnosti, než se přejde k radikálnějším řešením

  • pokud si nejste jisti, jaká relativní vlhkost v místnosti je, můžete si ji změřit vlhkoměrem (některé domácí meteostanice ho mají zabudovaný v sobě a relativní vlhkost ukazují), ideálně by se měla pohybovat mezi 50-60%
  • je-li místnost nevytápěná, zdi chladné, může pomoci zvýšení teploty v místnosti, díky kterému se zahřeje i povrch stěn a vlhkost už se na nich nebude srážet
  • je-li relativní vlhkost v místnosti příliš vysoká, je potřeba zintenzivnit větrání
 2. KLINOSAN - stěrka, která dlouhodobě funguje v místnostech s vysokou vlhkostí a trvale řeší plísně

  • stěrka tvořená z 80% klinoptilolitem (druh zeolitu), který má unikátní vlastnosti, které KLINOSAN uplatňuje při práci s vlhkostí
  • při styku s vlhkostí se zahřívá, zvýší tak teplotu na povrchu stěny a zabrání kondenzaci vlhkosti - ve chvíli, kdy nedojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, nemohou na povrchu stěn ani vyrůst plísně - proto KLINOSAN velmi účinně a zejména trvale řeší problémy s plísněmi
  • výhodou je, že není potřeba odstraňovat celou omítku, ale pouze oškrábat poškozenou malbu / štukovou vrstvu

    

   KLINOSAN stěrka je součástí systému KLINOSAN, který kromě stěrky tvoří ještě KLINOSAN Restart (postřik, který zahubí již vzniklé plísně, aby se nemohly při odstraňování malby či štuku rozšiřovat) a KLINOSAN Color (povrchové barvy, které jsou dostatečně prodyšné).

   KLINOSAN stěrka je po vyzrání bílá, v případě, že máte bílé zdi na něj tedy nemusíte aplikovat barvu vůbec.

   plísně v rohu

   
  KLinosan

  KLINOSAN

  KLINOSAN je bioklimatická stěrka, která zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách a tím vzniku plísní. Z 80% tvořen nerostem klinoptilolit (druh zeolitu), který určuje jeho unikátní vlastnosti.  

  Vlastnosti stručně: izotermická reakce, záporná iontová vazba, obrovský prostor pro pohlcování vlhkosti (1g klinoptilolitu má vnitřní povrch 36m2),...; po vyzrání má bílou barvu - není nutné natírat barvou  

  • Spotřeba: 5kg/m2/5mm, Balení: 5kg, 15kg
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

NEFUNKČNÍ HYDROIZOLACE – ZEMNÍ VLHKOST

Zemní vlhkost jako takovou odstranit nelze, můžeme však zamezit tomu, aby se „vsakovala“ do zdiva a postupně v něm stoupala (vzlínala) výše. V případě, že potřebuji suterénní prostor absolutně suchý a funkční, je potřeba zajistit kompletní izolace stěn i podlah.

 1. IZOLACE PODLAH
   

  NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA
  V případě, že je potřeba udělat betonovou podlahu novou, přidejte při míchání do nového betonu izolační přísadu SIKKATON A - na takto izolovanou betonovou podlahu pak můžete položit novou podlahovou krytinu (dlažbu, plovoucí podlahu,…).

  Potřebujete-li izolovat i proti radonu, aplikujte ještě na novou betonovou podlahu izolaci PROFIDICHT 1K FIX a pak teprve položte podlahovou krytinu.

   

  sikkaton a

  SIKKATON A

  Tekutá přísada, která se vmíchá přímo do betonové směsi zajišťující vodotěsnost betonu (proti zemní vlhkosti i tlakové vodě). 

  Nelze ji zničit, protože se stává přímou součástí betonu, její životnost je tedy stejná jako životnost izolovaného betonu.

  • Spotřeba: 1l / 50kg betonu, Balení: 5 l 
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI
   
  profidicht 2

  PROFIDICHT 1K Fix

  Asfaltová hydroizolační stěrka, která se jednoduše natře na zdivo (nemusíte řešit spáry a napojení jako např. u IPA). Používá se v zejména v těchto situacích:

  • vlhkost prosakující z terénu do základů a zdí domu
  • svislá hydroizolace obvodových stěn u novostaveb
  • ochrana před tlakovou vodou a radonem
  • Spotřeba: 3,5l/m2 (zemní vlhkost), Balení: 32 kg 
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI  IZOLACE STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY

  Při dodatečné izolaci stávající betonové podlahy doporučujeme izolovat silikátovými stěrkami, které jsou velmi jednoduché na použití (nátěrem); nejlevnější variantou je stěrka DICHTUNGSSCHLÄMME, pod dlažbu potom doporučujeme stěrku ELASTIKSCHLÄMME 1K, která svou pružností lépe odolává případným pohybům, které např. právě dlažba ve spárách vykonává.
   
  elastik 1K

  ELASTIKSCHLÄMME 1K​

  Silikátová prášková směs pro izolaci balkonů, teras či betonových podlah. Smíchá se s vodou a jednoduše rozetře. Odolává mrazu i solím.

  • Pochozí - není nutné ji překrývat další podlahovou krytinou
  • Pružná - překrývá drobné trhliny (do 0,6mm podle tl. vrstvy), lze přímo na ni lepit např. dlažbu
  • Spotřeba: 2 kg/m2 při tl. 2mm, Balení: 20 kg
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

   

  dichtuung

  DICHTUNGSSCHLÄMME

  Silikátová prášková hmota, která se smíchá s vodou a rozetře se na místa, která potřebujeme izolovat - podlahy, stěny (ze zdiva, betonu, cementové omítky...).

  Izoluje proti zemní vlhkosti i proti tlakové vodě (až do 5m vodního sloupce) - bazény, čističky...

  • Spotřeba: 2kg/m2 (zemní vlhkost), Balení: 25 kg
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI
 2. IZOLACE STĚN – v případě, že JE možné stěny zvenku odkopat

   

  SVISLÁ HYDROIZOLACE - bitumenová stěrka

  Odkopejte stěny po obvodu tam, kde dochází ke styku s terénem a stěny natřete bitumenovou stěrkou Profidicht 1K Fix, která na stěně vytvoří souvislou svislou hydroizolační vrstvu.
   
  profidicht 2

  PROFIDICHT 1K FIX

  Asfaltová hydroizolační stěrka, která se jednoduše natře na zdivo
  (nemusíte řešit spáry a napojení jako např. u IPA). Používá se zejména
  v těchto situacích:

  • vlhkost prosakující z terénu do základů a zdí domu
  • svislá hydroizolace obvodových stěn u novostaveb
  • ochrana před tlakovou vodou a radonem 
  • Spotřeba: 3,5 l/m2 ​(zemní vlhkost), Balení: 32 l
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI
   


  VODOROVNÁ IZOLACE- injektáže

  Izolaci stěn a podlah propojíte pomocí injektáží, které se provedou zvenčí v úrovni podlah suterénního prostoru. 


  Co jsou injektáže?

  Injektáže tvoří dodatečnou vodorovnou hydroizolaci, kdy je hydroizolační látkou chemický roztok (kapalina, krém), který je do zdiva napouštěn (injektován) navrtanými otvory. Stejný účel jako injektáže plní i podřezávky domů, které vodorovnou bariéru nevytvoří chemicky, ale fyzicky (vložením plechu). Narozdíl od podřezávky si ale injektáže můžete provést bez problémů sami, jsou časově nenáročné a nejsou takovým stavebním zásahem jako podřezávka.

  Pro injektáže doporučujeme buď tekutý prostředek DICOSIL 100 nebo krém AQUABARIER.
   

  injektaze

  ​Kdy použít který z nich?

  dicosil

  DICOSIL 100

   

  aquabarier

  AQUABARIER

  • injektážní krém
  • vhodný pro duté cihly (CDm, Porotherm), smíšené zdivo, pórobeton, pískovec,
   ​zdivo s dutinami
  • počet litrů lze přibližně spočítat jako: 1,6 * hloubka vrtu (m) * délka stěny (m)
  • hloubka vrtu = délka stěny - 5 cm
  • Spotřeba: 720 ml/bm při tl. zdi 50 cm, Balení: 5 l
   Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI
 3. IZOLACE STĚN – v případě, že NENÍ možné stěny zvenku odkopat

  Pokud byste chtěli řešit tuto situaci opravdu pečlivě a pomocí odborníků, lze provést tzv. rubovou plošnou injektáž pomocí gelu RUBBERTITE, který vytvoří plošnou hydroizolaci stěn a provádí se zevnitř (v ploše zdi se vyvrtají v daných rozestupech otvory, které se napustí injektážním prostředkem, jenž ve stěně vytvoří souvislou hydroizolační vrstvu) - v takovém případě se nám, prosím, ozvěte přes formulář níže.

  V případě řešení situace svépomocí doporučujeme aplikovat na stěny tepelně-izolační vysoušecí omítku BAUREX-AQUA, která je schopna si poradit s vysokou mírou vlhkosti, aniž by to způsobilo její destrukci.

  Jako štukovou vrstvu pak doporučujeme bioklimatickou stěrku KLINOSAN, která si poradí s vyšší mírou relativní vlhkosti v bytě. Ta je kvůli problematickému větrání v suterénních bytech častým problémem.

   

  baurex aqua

  BAUREX AQUA

  Tepelně-izolační vysoušecí omítka, která se může aplikovat přímo na vlhké zdivo. Je hydrofilní, tzn., že "vytáhne" vlhkost ze zdiva a ve vhodném okamžiku ji předá do vzduchu (odkud se vyvětrá).

  Nejčastěji se používá na suterénní vlhké prostory nebo na spodní části zdí, kde je vlhkost nejvyšší. 

  Vlastnosti stručně: velmi jednoduchá na zpracování, hydrofilní ("vytáhne" z konstrukce zbytkovou vlhkost), velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, výjimečné vlastnosti za rozumnou cenu 

  •  Spotřeba: 8kg / m/ 2cm, Balení: 20 kg
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI
   
  KLinosan

  KLINOSAN

  KLINOSAN je bioklimatická stěrka, která zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na stěnách a tím vzniku plísní. Z 80% tvořen nerostem klinoptilolit (druh zeolitu), který určuje jeho unikátní vlastnosti.  

  Vlastnosti stručně: izotermická reakce, záporná iontová vazba, obrovský prostor pro pohlcování vlhkosti (1g klinoptilolitu má vnitřní povrch 36m2),...; po vyzrání má bílou barvu - není nutné natírat barvou  

  • Spotřeba: 5kg/m2/5mm, Balení: 5kg, 15kg
  Podrobnější vysvětlení + NÁVOD K APLIKACI

Doporučené produkty

Zobrazit více produktů

Články k tomuto problému

Více článků
Poradna
Poradna
Služby
Služby
Košík
Košík