Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Doporučení pro správné užívání domů a bytů

Sklepní prostory

 • Podzemní podlaží vyžaduje intenzívní větrání, a to buď přirozeným nebo nuceným způsobem, tak aby se předešlo vzniku rosného bodu. 
 • Laťkové oplocení jednotlivých částí sklepních prostorů a laťkové dveře není vhodné obložit neprodyšnými materiály. 
 • Větrací otvory ve zdech a dveřích nedoporučujeme utěsnit závěsy. 
 • Stane-li se porucha na vodovodní nebo kanalizační instalaci, je nutné postarat se o rychlé odstranění závady, aby nedošlo k nasáknutí zdiva z vadné instalace.

Přízemí

 • Uživatelům prostorů v přízemí doporučujeme zajistit časté větrání objektu otevřeným oknem, s trvalou výměnou vzduchu případně vzduchotechnickým zařízením apod. 
 • Stěny není vhodné opatřit nepropustnými obklady nebo vrstvami PVC, latexovými olejovými nátěry apod. V případě nutnosti provedení jakýchkoliv obkladů stěn je nutné mezi stávajícím zdivem a obkladem vytvořit vzduchoizolační mezeru s řádným odvětráním umožňujícím cirkulaci vzduchu.

Malby

 • Obnovení malby je vhodné provést až po úplném vyzrání nové vnitřní omítky, což je optimálně 28 dní. Jinak se mohou na malbě objevit skvrny, které přes malbu prosvítají. 
 • Malbu stěn lze provádět nátěrovými hmotami, které neuzavírají povrch a splňují podmínku součinitele difúze vodních par µ < 0,2 m. 
 • Stěny, kde jsou aplikovány sanační omítky, nelze obkládat, tapetovat nebo jiným způsobem uzavírat povrch.

Údržba okapů

 • Okapové žlaby, roury a jejich zaústění do kanalizace je zapotřebí udržovat trvale v provozuschopném stavu, aby nedošlo k případnému zamokření objektu dešťovou vodou. 

Ochrana venkovních omítek

 • Stěny, které leží ve směru častých dešťů, doporučujeme opatřit prodyšným, vodo-odpudivým nástřikem či nátěrem, nebo fasádní barvou již s hydrofobizačním účinkem. Ochranná hydrofobní vrstva nedovolí, aby dešťové kapky vnikaly do omítek, a současně umožňuje dýchání zdiva.

Úprava okolního terénu budovy

 • V blízkosti budovy je zapotřebí vyspárovat terén, aby dešťovou vodu odváděl od objektu. 
 • Po zimním období je třeba provést kontrolu okapových chodníků, zda nedošlo k jejich narušení mrazem (zejména je nutno kontrolovat spád od budovy). 
 • Bezprostřední okolí objektu doporučujeme upravit zámkovou dlažbou.

Všeobecně:

 • Není vhodné přistavovat nábytek ke zdivu, aby se nezabránilo přirozené cirkulaci vzduchu (dodržovat mezeru 7 - 10 cm). 
 • Při dodatečné kombinaci s jinou vysoušecí metodou doporučujeme práci konzultovat s odbornou firmou, která izolaci prováděla. 
 • Pro upevnění elektroinstalace je potřeba vyloučit sádru a nahradit ji rychle tuhnoucím cementem. Při opravě již zaomítnuté zdi, ve které jsou provedeny prostupy, je třeba trubky nebo vedení chránit polystyrénovou vložkou.
 • Spokojenost uživatele sanovaných objektů závisí na odborném provedení vlastní sanace, na provedení všech stavebních úprav uvedených ve zprávě o průzkumu a měření, ale též na správném provozování vysoušených prostor.
Zpět na seznam
Poradna
Poradna
Služby
Služby
Košík
Košík