Profidicht 1K Fix

Jednosložková asfaltová hydroizolační stěrka.
Balení 32l
Spotřeba 3,5l / m2 (zemní vlhkost)

Cena:

3 817 Kč s DPH
3155 Kč bez DPH

Počet kusů:

Jaké situace řeší?profidicht

  • Vlhkost prosakující z terénu do základů a zdí domu – pokud neřešíme izolaci nového domu, všimneme si tohoto většinou tak, že vlhkost se postupně dostane z podzemí nahoru a nám vlhnou zdi domu, příp. máme vlhké zdi v suterénních prostorech
  • Hydroizolace nových staveb – svislá izolace obvodových stěn pod úrovní terénu, vodorovná izolace na podlahové desky (jako mezivrstva pod potěr a mazaninu)
  • Ochrana před tlakovou vodou a radonem

Jak funguje?

  • Jde o modifikovaný asfalt plněný polystyrenem – vysoce těsnící hmota (hodnota difúzního odporu µ je cca 8000)
  • jedná se o stěrku, která se jednoduše natře na stěnu, odpadají problémy s napojením různých částí izolace na sebe, řešením nerovností apod.

Co je difúzní odpor µ?

Difúzní odpor udává, kolikrát je daný materiál méně propustný pro vodní páru než vzduch. Velmi paropropustné omítky mají µ<5, naopak hydroizolační materiály by ho měly mít co nejvyšší

Co nabízí navíc?třírohá páska

  • Pokud na sebe napojujeme svislou a vodorovnou izolaci nebo potřebujeme řešit detaily, jako jsou rohy apod., kombinuje se stěrka s Třírohou páskou, která se na styčné místo nataví

 

otazníkPRACOVNÍ POSTUP (NÁVOD)

 

ikonka_technický listTECHNICKÝ LISTProfidicht 1K Fix

Profidicht 1K Fix

3 817 Kč s DPH
3155 Kč bez DPH
zavřít

Zpracovávám...