Realsil Mikro - koncentrát

Silan-siloxanový bezvodý a bezrozpouštědlový koncentrát pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti.
Balení 10l
Spotřeba 1,5-2l koncentrátu

Tento produkt vám můžeme dodat pouze na objednávku

Charakteristika:
Realsil Mikro je silan-siloxanový bezvodýa bezrozpouštědlový koncentrát , bez obsahu chloridů i organických rozpouštědel (VOC). Po naředění vodou vytvoří pravý vodný roztok siloxanu. Působí tak, že ve zdivu vzniká postupně hydrofobní křemičitý gel, který není dále rozpustný a vytvoří tak horizontální clonu. Materiál je i dále propustný pro vodní páru.

Oblasti použití:
k dodatečnému vytvoření horizontálních clon proti vzlínající vodě v cihlovém, kamenném i smíšeném zdivu
proniká i do velmi jemných pórů a kapilár
tlaková i netlaková injektáž
vysoká účinnost i ve velmi vlhkém zdivu (až při 95% zavlhčení zdiva)
zdivo s dutinami - pouze jsou-li dutiny při vrtání vyplněny řídkou cementovou směsí
Chemický roztok je do zdiva injektován vyvrtanými otvory. Tento proces je časově nenáročný a je možné ho opakovat bez nutnosti dalšího zásahu do statiky objektu. Ideální je i pro řešení detailů - rohů, koutů apod.

Technický listRealsil Mikro - koncentrát

Realsil Mikro - koncentrát

0 Kč s DPH
0 Kč bez DPH
zavřít

Zpracovávám...