​Lze použít Sikkaton i na izolaci teras?

Sikkaton B pro izolaci teras nedoporučujeme, protože díky své tekuté konzistenci, která se „vpíjí“ do betonu, s ním nelze dostatečně vyřešit detaily – např. přechod mezi koncem terasy a budovou – a těmi by poté mohlo docházet k zatékání. Pro terasy doporučujeme silikátové hydroizolace, např. Elastikschlämme.

Jakou má Sikkaton B životnost?

Sikkaton B se po aplikaci stává součástí ošetřeného betonu a jeho životnost je tedy stejná jako životnost samotné betonové konstrukce.

Za jak dlouho je izolace Sikkatonem B vyzrálá?

Obrovskou výhodou izolace Sikkatonem B je to, že výrazně zkracuje technologické procesy na stavbě. Po aplikaci Sikkatonu B můžete již druhý den na ošetřeném betonu bez výrazných omezení pracovat a pokračovat ve stavební činnosti. Sikkaton totiž nezůstává na povrchu betonu, ale „vpije“ se do vnitřní struktury betonu, tudíž není náchylný na mechanické poškození. K celkovému vyzrání Sikkatonu dojde  po 21dnech od aplikace, kdy jsou chemické procesy krystalizace ukončeny.

Lze použít Sikkaton jako okamžitou ucpávku pro místo, kterým vytéká voda?

Ano, pro tento případ se využívá směs Sikkatonu B a Sikkatonu E, které dohromady vytvoří utěsňující ucpávku, která vytuhne a je tedy plně funkční po 1-5 min.

Lze Sikkatonem ošetřit i beton s trhlinami?

Záleží, jak jsou trhliny velké. Pokud jejich šířka překračuje 0,4mm, je potřeba je odfrézovat min do hloubky 2cm a poté vyspravit Betonplastem. Až poté je možné povrch ošetřit Sikkatonem B.

Stačí tedy beton směsí Sikkatonu B a vody potřít a izolace je hotová? 

Téměř. Sikkaton B funguje tak, že v betonu zkrystalizuje. Ovšem tento proces proběhne pouze za přítomnosti vody. Proto je nutné ještě nanesenou vrstvu vlhčit, a to po dobu min 5 dní. Ideální je samozřejmě izolovat čerstvý, vlhký beton.

Je potřeba dávat na beton ošetřený Sikkatonem ještě nějakou další vrstvu?

Z hlediska funkčnosti izolace to potřeba není. Sikkaton patří mezi pochozí hydroizolace, tzn., že již není nutné ho chránit další povrchovou vrstvou. Pokud však chcete dát na beton další vrstvu např. z důvodů estetických, doporučujeme použít jako povrchovou úpravu betonových konstrukcí Betonplast či jinou povrchovou úpravu.

Izoluje Sikkaton i proti ropným produktům a proti radonu?

Proti ropným produktům ano, proti radonu ne. Pro izolaci proti radonu doporučujeme použít bitumenovou izolaci Profidicht 1K FIX. 

Je Sikkaton vhodnější pro izolaci čerstvého nebo spíš staršího betonu?

Sikkaton je ideální použít právě na čerstvý, ještě vlhký beton, protože tak nejlépe proběhne proces krystalizace Sikkatonu v betonu. Pokud se izoluje starší betonová plocha je důležité zajistit otevřený kapilární systém betonu, tzn. že beton nesmí být opatřen žádnou uzavírací vrstvou  např. asfaltovým nátěrem. Případné povrchové vrstvy je nutno z  betonu odstranit, zbrousit, betonovou konstrukci důkladně zvlhčit a teprve potom aplikovat izolaci Sikkaton B. 

Je Sikkaton vhodný i pro styk s pitnou vodou?

Ano.

zavřít

Zpracovávám...