Sklepní prostory

 • Podzemní podlaží vyžaduje intenzívní větrání, a to buď přirozeným nebo nuceným způsobem, tak aby se předešlo vzniku rosného bodu. 
 • Laťkové oplocení jednotlivých částí sklepních prostorů a laťkové dveře není vhodné obložit neprodyšnými materiály. 
 • Větrací otvory ve zdech a dveřích nedoporučujeme utěsnit závěsy. 
 • Stane-li se porucha na vodovodní nebo kanalizační instalaci, je nutné postarat se o rychlé odstranění závady, aby nedošlo k nasáknutí zdiva z vadné instalace.

Přízemí

 • Uživatelům prostorů v přízemí doporučujeme zajistit časté větrání objektu otevřeným oknem, s trvalou výměnou vzduchu případně vzduchotechnickým zařízením apod. 
 • Stěny není vhodné opatřit nepropustnými obklady nebo vrstvami PVC, latexovými olejovými nátěry apod. V případě nutnosti provedení jakýchkoliv obkladů stěn je nutné mezi stávajícím zdivem a obkladem vytvořit vzduchoizolační mezeru s řádným odvětráním umožňujícím cirkulaci vzduchu.

Malby

 • Obnovení malby je vhodné provést až po úplném vyzrání nové vnitřní omítky, což je optimálně 28 dní. Jinak se mohou na malbě objevit skvrny, které přes malbu prosvítají. 
 • Malbu stěn lze provádět nátěrovými hmotami, které neuzavírají povrch a splňují podmínku součinitele difúze vodních par µ < 0,2 m. 
 • Stěny, kde jsou aplikovány sanační omítky, nelze obkládat, tapetovat nebo jiným způsobem uzavírat povrch.

Údržba okapů

 • Okapové žlaby, roury a jejich zaústění do kanalizace je zapotřebí udržovat trvale v provozuschopném stavu, aby nedošlo k případnému zamokření objektu dešťovou vodou. 

Ochrana venkovních omítek

 • Stěny, které leží ve směru častých dešťů, doporučujeme opatřit prodyšným, vodo-odpudivým nástřikem či nátěrem, nebo fasádní barvou již s hydrofobizačním účinkem. Ochranná hydrofobní vrstva nedovolí, aby dešťové kapky vnikaly do omítek, a současně umožňuje dýchání zdiva.

Úprava okolního terénu budovy

 • V blízkosti budovy je zapotřebí vyspárovat terén, aby dešťovou vodu odváděl od objektu. 
 • Po zimním období je třeba provést kontrolu okapových chodníků, zda nedošlo k jejich narušení mrazem (zejména je nutno kontrolovat spád od budovy). 
 • Bezprostřední okolí objektu doporučujeme upravit zámkovou dlažbou.

Všeobecně:

 • Není vhodné přistavovat nábytek ke zdivu, aby se nezabránilo přirozené cirkulaci vzduchu (dodržovat mezeru 7 - 10 cm). 
 • Při dodatečné kombinaci s jinou vysoušecí metodou doporučujeme práci konzultovat s odbornou firmou, která izolaci prováděla. 
 • Pro upevnění elektroinstalace je potřeba vyloučit sádru a nahradit ji rychle tuhnoucím cementem. Při opravě již zaomítnuté zdi, ve které jsou provedeny prostupy, je třeba trubky nebo vedení chránit polystyrénovou vložkou.
 • Spokojenost uživatele sanovaných objektů závisí na odborném provedení vlastní sanace, na provedení všech stavebních úprav uvedených ve zprávě o průzkumu a měření, ale též na správném provozování vysoušených prostor.
zavřít

Zpracovávám...