Určování příčiny zavlhčení probíhá ve dvou fázích. Nejprve si projdeme všechny možné zdroje vlhkosti a vyloučíme ty, které v daném případě nepřichází v úvahu. Ve druhé fázi se poté věnujeme průzkumu vlhkosti a jeho vyhodnocování.

I. fáze - Vyhodnocení možných zdrojů a vlivů:

a) provést průzkum systému okapů, funkce a zakončení svodů do kanalizace, trativodu

b) provést průzkum funkce a průběhu kanalizace, odpadů

c) prověřit vodovodní rozvody

d) prověřit zaniklá zařízení, úpravy (průzkum dokumentace, fyzický průzkum)

e) provést průzkum větracích a komínových systémů

f) prověřit původní systém vytápění

g) ověřit si původní terénních souvislosti

h) vyhodnocení vlivu provozu z hlediska dotace vlhkostí

 

II. fáze - Vlhkostní průzkum, vyhodnocení

a) odběr vzorků pro stanovení vlhkosti a zasolení

b) vyhodnocení vzorků na míru zavlhčení

c) vyhodnocení vzorků na obsah solí

Více o vlhkostním průzkumu se dočtete v článku Jak má vypadat odborný vlhkostní průzkum.

zavřít

Zpracovávám...