Jak poznám, že je zdivo zasolené?

Jedna z nejčastějších škod způsobených vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy pouze neesteticky, ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat.

Při odpařování vody s obsahem rozpuštěných solí dochází totiž k jejich krystalizaci. Krystaly pak zaplňují póry omítky a vytvářejí na povrchu stěny solné výkvěty. Spolu s účinky mrazu narušují zdivo a omítku a časem způsobují jejich destrukci. Zároveň tyto vykrystalizované soli nasávají další vlhkost z okolního vzduchu. Spolu s kyselým deštěm jsou vhodným prostředím pro bakterie, plísně a řasy, které mají také snahu si vlhké prostředí zachovat.

Tzv. solné výkvěty vidíme zejména na starších domech, u kterých často chybí vodorovná izolace, která by zamezila vzlínání vlhkosti. Společně s touto vlhkostí se totiž přepravují i rozpuštěné soli, které se následně usazují v kapilárách, zmenšují jejich průměr a tím umožňují další vzlínání vlhkosti do větší výšky. Voda na povrchu zdi se následně odpaří a zůstanou vykrystalizované soli, které pak způsobují popraskání omítky.

Ve zdivu se vyskytují tři různé zdroje solí:

  • chloridy

kamenná sůl pro zimní ošetřování komunikací (soklové partie staveb, klenby uličních traktů),

technologické procesy (potravinářská výroba,chladírenská zařízení, úpravny vody),

chlorové vápno užívané k desinfekci,

mineralizovaná spodní voda (spodní stavba).

  • dusičnany

rozklad organických hmot (kanalizace, stáje, hospodářská stavení),

chemická hnojiva,

technologické procesy (potravinářská výroba),

znečištěná atmosféra, holubí trus (povrch fasád),

střelný prach (pevnostní stavby),

močovina pro zimní ošetřování komunikací.

  • sírany

znečištěná atmosféra (povrch fasád),

mineralizovaná spodní voda (spodní stavba),

výroba stavebních surovin (ze sirnatého uhlí při výpalu nebo z přísad při výrobě cementu a cihel),

spalování uhlí (v okolí komínů),

chemická hnojiva.

zavřít

Zpracovávám...