Stručný přehled výhod a nevýhod vnitřního a vnějšího zateplení.

KATEGORIE

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ

Průběh teplot v konstrukci

 • teplota v konstrukci se mění dle teploty ve vnějším prostředí
 • konstrukce je od vnějšku oddělená izolací, její teplota se příliš nemění

Tepelná akumulace

 • snížená, protože teplo z interiérů se přes izolaci do konstrukce nedostane

    -  místnosti rychleji vychladnou

    + místnosti se rychleji vyhřejí, a
        to s nižším výdajem energie

 • vnější zateplení nemá na akumulaci tepla z interiéru žádný vliv

    -  trvá déle, než se místnost vyhřeje,                    protože zdi částečně teplo pohltí

   + po vypnutí topení teplo déle vydrží

Tepelné mosty

 • vyšší riziko, které lze eliminovat tím, že pro vnitřní zateplení použiji tepelně-izolační omítky
 • je-li provedeno správně, tepelné mosty by se neměly tvořit

Kondenzace vodních par

 • oblast, kde voda kondenzuje, se přesouvá k vnitřnímu povrchu, na rozhraní konstrukce a vnitřního zateplení; je potřeba umožnit vypařování do interiéru, odkud ji vyvětráme
 • oblast, kde voda kondenzuje, se přesouvá do vnější části konstrukce a dle okolní teploty se vypařuje přes zateplení ven nebo prostupuje konstrukcí do interiéru

„Dýchání“ konstrukce

 • není-li vložená parozábrana, není „dýchání“ konstrukce nijak omezeno; izolace by měla být dostatečně prodyšná

Rozdíly v provádění

    -  omezeno užívání bytu během prací

    -  úprava osazení topení, konzolí atd.

   +  individuální zateplení např. u
       bytových domů (není potřeba, aby
       se všichni na zateplování shodli)
  +  zateplení jen problémových míst
  +  zachování členitostí vnější fasády
  +  nezávislost na klimatických
          podmínkách

   -  zateplovat se musí ucelené části
      budovy

   -  u členitých fasád nelze klasické
      materiály (polystyren, minerální vata)
      pro zateplení použít

  + lze provádět za běžného provozu uvnitř
     budovy
  + nijak neovlivňuje vnitřní vybavení

Finanční náklady

 • okamžité finanční výdaje jsou nižší, je však potřeba započítat i úpravy v interiérech a dočasné omezení provozu
 • okamžitý objem financí je vyšší, avšak v průběhu prací již nevznikají další dodatečné náklady

Doporučujeme:

Nanosan - sanační tepelně-izolační omítka dle WTA

zavřít

Zpracovávám...