Vzlínání vlhkosti kvůli chybějící či nefunkční hydroizolaci

S problémem chybějící či nefunkční izolace se setkáváme především u starších staveb. V místě, kde jsou svislé stěny v kontaktu s vlhkostí od země, pak dochází k prostupu vlhkosti do konstrukce domu – k tzv. vzlínání vlhkosti konstrukcí budovy.

Vlhkost stoupá úzkými štěrbinami ve zdivu vzhůru, což se projevuje vlhnutím zdiva, vznikem plísní a následně rozrušováním omítky a odlupováním povrchových vrstev.

Nejčastěji se jedná o vlhkost zemní, někdy pak o vlhkost srážkovou, která se může hromadit na rizikových místech u paty svislých konstrukcí či u základů.

Odstranění této poruchy spočívá v zamezení kontaktu budovy s vlhkostí v okolí a v zabránění jejího vzlínání konstrukcí budovy vzhůru.

Způsoby odstraňování vzlínající vlhkosti:

  • mechanické metody (podřezání ruční, podsekání, podřezání pilou, vrážení plechů)
  • vzduchové metody
  • elektrofyzikální metody
  • chemické metody (injektáže tlakové, beztlakové za použití různých účinných látek)
  • elektrokineze - aktivní (s dodáním el.energie)
  • snížení úrovně styku vlhké zeminy pomocí odkopu a odizolování nopovou fólií nebo asfaltovými stěrkami

Doporučujeme:

Dicosil 100 – hydrofobizační injektážní prostředek

Dicosil 110 – koncentrát Dicosilu 100

Aquabarier – injektážní krém

zavřít

Zpracovávám...