Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Krystalizace jako ochrana proti radonu - ANO či NE?

Setkáváme se ve své praxi s tím, že někteří distributoři krystalizačních hydroizolací tvrdí, že jejich výrobek funguje i jako ochrana proti radonu. Oficiální certifikaci ochrany proti radonu však nikdo schopen předložit není – podívali jsme se proto na tuto problematiku hlouběji a zjistili, v jakých případech je krystalizace dostačující a v jakých nikoli.

Jakmile řešíme stavbu či rekonstrukci domu, často se objeví téma ochrany proti radonu.

Proti radonu je potřeba chránit veškeré místnosti určené k trvalému bydlení o podlahové ploše větší než 8m2 a další místnosti, které svou polohou i uspořádáním odpovídají tomu, aby se v nich zdržovaly osoby – např. kanceláře, dílny, kinosály, ordinace, pokoje v hotelech,... (podrobněji viz vyhláška MMR 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu)

Radon sám o sobě není nijak nebezpečný, je jedním z prvků vznikajících rozpadem rádia v tzv. „uranové rozpadové řadě“. Nebezpečné jsou prvky, na které se radon rozpadá dál – olovo, polonium či bismut.

Jak funguje krystalizační hydroizolace?

Krystalizační přísady do betonu, jako je např. Sikkaton A či Xypex Admix fungují tak, že účinné látky uvnitř betonu zreagují s cementem, dojde ke krystalizaci a vzniklé krystaly ucpou volné póry v betonu. Ten se tak stává vodotěsným.

Ani vodotěsná betonová konstrukce však není dle normy ČSN 73 0601 přípustná jako jediná izolace proti průniku radonu. A ačkoliv např. ing. Vávra ze společnosti BETOSAN tvrdí ohledně produktu Xypex Admix, že: „...lze předpokládat, že konstrukce je homogenní a odolná i vůči prostupu plynu. Vzorek, který byl testován, měl tloušťku 50 mm ... Železobetonové konstrukce spodní stavby mají tloušťku minimálně 250 mm. Z toho vyplývá, že aby byla účinná proti působení radonu, má izolace v konstrukci pětinásobnou tloušťku, než by teoreticky bylo zapotřebí. Případné poruchy nebo imperfekce v konstrukci by tedy musely procházet celou tloušťkou konstrukce." (Zdroj: Možnosti provádění hydroizolací spodní stavby – Ing. Zdeněk Vávra, 2012, www.asb-portal.cz), tak na svém webu společnost nabízí hydroizolaci s ochranou proti radonu vždy v kombinaci s protiradonovým nátěrem. 

 

AŤ UŽ VÁM VÝROBCI KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLACE TVRDÍ COKOLIV, PAMATUJTE, ŽE: JAKOUKOLIV KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLACI NELZE SAMU O SOBĚ POVAŽOVAT ZA OCHANU PROTI RADONU!

 

JAK POSTUPOVAT PŘI URČENÍ ZPŮSOBU PROTIRADONOVÉ OCHRANY?

NOVOSTAVBY

Každý, kdo umisťuje stavbu s pobytovými prostory či žádá o stavební povolení musí zajistit stanovení radonového indexu pozemku a stavby (ten může být nízký, střední či vysoký)

1. V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO RADONOVÉHO INDEXU STAVBY:

 • nejsou potřeba žádná zvláštní opatření
 • kontaktní konstrukce může být řešena jako vodotěsná železobetonová konstrukce podle ČSN EN 206-1 o minimální tloušťce prvků 250 mm
 • POZOR! Jsou-li v kontaktním podlaží přirozeně větrané pobytové prostory a pod domem je vytvořena drenážní vrstva o vysoké propustnosti, nebo je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, musí být výše uvedené opatření kombinováno buď s větracím systémem podloží pod objektem, nebo s ventilační vrstvou v kontaktních konstrukcích.

Kontaktní konstrukce = ta část stavby, která je přímo v kontaktu s okolní zeminou

2. V PŘÍPADĚ STŘEDNÍHO ČI VYSOKÉHO RADONOVÉHO INDEXU STAVBY můžete posupovat podle tohoto schématu:

 

STÁVAJÍCÍ STAVBY

Protiradonová izolace se do stávajících staveb instaluje vždy v kombinaci s odvětráním podloží nebo s ventilačními vrstvami v kontaktních konstrukcích.

Zvyšuje se tak účinnost systému a eliminuje se zhoršení vlhkostního stavu kontaktních konstrukcí při nespojitém provedení izolace.

Pro zvolení vhodných opatření můžete opět postupovat dle přiloženého schématu, kdy je na počátku potřeba změřit radon a provést stavebně-technický průzkum pro zjištění stavu stávajících izolací, potřeby rekonstrukce podlah,...

 

KDY LZE POUŽÍT KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADY V PŘÍPADĚ RADONOVÉHO RIZIKA?

 

V PŘÍPADĚ OBJEKTŮ BEZ POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ VE STYKU S TERÉNEM – tzn. že pod pobytovou místností musí být mezera, ať už ve formě sklepu, garáže či jiné izolace

I zde zajišťují krystalizační přísady pouze vodotěsnost betonu, která je však v tomto případě dostačující, jsou-li zároveň splněné i tyto 3 podmínky:

 • ve všech místech kontaktního podlaží musí být zajištěna spolehlivá výměna vzduchu během celého roku – např. stále otevřená sklepní okna
 • stropní konstrukcí nad kontaktním podlažím nedochází k proudění vzduchu, prostupy jsou utěsněny
 • vstupy do kontaktních podlaží z ostatních podlaží jsou opatřeny dveřmi v těsném provedení a s automatickým zavíráním.

KDY NELZE POUŽÍT KRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADY V PŘÍPADĚ RADONOVÉHO RIZIKA?

V PŘÍPADĚ OBJEKTŮ S POBYTOVÝMI MÍSTNOSTMI VE STYKU S TERÉNEM – tzn. že nějaká část pobytové místnosti, ať už podlaha, stěna či strop, je ve styku s terénem.

Sečteno podtrženo, existují situace, kdy protiradonovou ochranu nemusíme řešit a vystačíme si se zajištěním vodotěsného betonu např. pomocí krystalizačních přísad do betonu. 

Ať už ale výrobci krystalizačních přísad deklarují cokoliv, pamatujte, že dle platné normy ČSN 73 0601, žádná z nich nesplňuje požadavky normy na materiály na protiradonové izolace!

 


POŽADAVKY NORMY ČSN 73 0601 NA MATERIÁLY NA PROTIRADONOVÉ IZOLACE

 • mají stanoven součinitel difuze radonu vlastního izolačního materiálu;
 • mají stanoven způsob provedení spoje s uvedeným součinitelem difuze radonu;
 • trvanlivost odpovídá předpokládané životnosti stavby;
 • odolávají veškerému v úvahu přicházejícímu koroznímu namáhání.
 • asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace
 • Z důvodu obecně velmi špatné těsnosti spojů nesmí být na protiradonovou izolaci použity ani plastové profilované (nopované) fólie

Funkci protiradonové izolace nemůže plnit ani vodotěsná železobetonová konstrukce (bílá vana), i kdyby obsahovala krystalizační nebo jakékoliv jiné přísady a i kdyby použitý beton měl změřený součinitel difuze radonu.

Zpět na seznam
Poradna
Poradna
Služby
Služby
Košík
Košík