Společnost

Jsme ryze česká firma, která se v oblasti sanací vlhkého zdiva a hydroizolací pohybuje přes 25 let. Nehrajeme si na to, že zvládneme ve stavebnictví vše, ale v naší specializaci se vždy odvádíme vysoce odbornou a profesionální práci, ať už řešíme rodinný dům, kostel nebo třeba státní operu. Zakládáme si na férovém jednání a osobní odpovědnosti každého z našich lidí. 

Více si můžete přečíst v záložce Kdo jsme? či Jak to u nás chodí? 

logo_realsan_vysousilogo_bornit

Naše poslání a hodnoty

Poslání a hodnoty naší firmy jsou základními pilíři, na kterých firma Realsan stojí. Určují směřování firmy a etický rámec, v jakém chceme fungovat a ve kterém se cítíme dobře.

Poslání i hodnoty v podobě, v jaké jsou dnes, platí od r. 2011 a jsou dílem všech zaměstnanců, kteří je tvořili cca 3 roky během společných workshopů.

Poslání naší firmy definuje účel -  proč vlastně Realsan vznikl, k čemu jsme na trhu, jakou hodnotu zákazníkům přinášíme. A naše hodnoty jen doplňují, jakou cestou k našemu cíli směřujeme.

Ve chvíli, kdy se rozhodujeme, jak a kam by měl dále Realsan směřovat, poslání a hodnoty jsou tou nejvyšší mírou, která řekne, zda je zvolená cesta správná.

poslani

Poslání firmy


Posláním naší firmy je trvale pomáhat měnit lidem jejich stavby z vlhkých na suché a ze starých na nové.

Neustálé zlepšování kvality služeb pro naše zákazníky se musí stát pověstným a předčít jejich očekávání.Chceme se od ostatních lišit takovými návrhy řešení, jaké bychom dali sami sobě, kdyby nám jejich stavby patřily.

Přispíváme ke zvyšování kvality bydlení v ČR.


hodnoty_firmy

Hodnoty firmy

1. KVALITA - Pracujeme spolehlivě, bez vad a reklamací. V případě, že se přesto nějaká vyskytne, vnímáme ji jako příležitost pro naše zlepšení a okamžitou nápravu pro zákazníka.

2. ODBORNOST - Pracujeme v souladu s nejnovějšími vědecko-technickými poznatky i praktickými zkušenostmi, které se jako přidaná hodnota projevují ve všech námi zpracovaných návrzích i používaných technologiích.

3. ČESTNOST - Vždy jednáme tak, abychom nikdy vědomě nepoškodili toho druhého. Vyhýbáme se korupčnímu prostředí. Věci nazýváme pravými jmény a nezkreslujeme realitu. Na naše slovo je možné se spolehnout.

4. ODPOVĚDNOST - kontrolujeme po sobě výsledky své práce a jsme ochotni nést důsledky našeho konání i rozhodování. Vždy odvádíme práci, jak nejlépe dovedeme.

5. NADŠENÍ - Jsme zapáleni pro to, co děláme. Z naší práce vyzařuje energie a vášeň. Díky svému nadšení a pozitivnímu přístupu dokážeme překonat každou překážku. Naše práce nás baví.

6. LOAJALITA - Jednáme vždy v souladu se zájmy a hodnotami firmy. Společně tvoříme silný tým a táhneme za jeden provaz.

7. VSTŘÍCNOST - Vnímáme potřeby ostatních a jednáme proaktivně s ochotou pomáhat druhým nalézt řešení.

8. ÚCTA - Vážíme si jeden druhého i vzájemné spolupráce. Chováme se k sobě navzájem tak, jako bychom chtěli, aby se druzí chovali k nám. Jednáme spolu vždy s respektem, navzdory rozdílným názorům.

9. VŽDY NĚCO NAVÍC - Vždy nabízíme něco výjimečného a odlišného v přínosu pro druhé. Hledáme možnosti, ne výmluvy.

zavřít

Zpracovávám...