Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - případová studie

Krátce z historie

Secesní spolkový dům a hotel byl postaven v letech 1899 – 1901 a nachází se v centrální části Karlových Varů, v ulici T. G. Masaryka. Objekt sloužil jako hotel a kulturní centrum. V roce 1978 byl objekt vyhlášen nemovitou kulturní památkou. V 90.letech 20.stol. byl objekt uzavřen a postupně chátral, až v r. 2007 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci objektu. V té době byly odebrány i vlhkostní vzorky a připraven původní návrh řešení. Vzhledem k tomu, že se však řešení sanací vlhkého zdiva protáhlo na dalších několik let, byly v r. 2013 odebrány nové vzorky a původní návrh byl přepracován do podoby, v jaké následně probíhala realizace v r. 2014-2015.

Popis stavby

Jedná se o objekt, který obsahuje dvě podzemní podlaží (pod druhým suterénem vede původní technologický tunel, který v novém provozu bude sloužit jako kolektor), přízemí, čtyři nadzemní patra a podkroví. Objekt stojí v mírně svažitém terénu.

Zadáním pro Realsan bylo najít optimální řešení pro:

 •  zamezení nebo výrazné snížení a snižování vzlínající vlhkosti z prostoru podzákladí,
 • pronikání boční vlhkosti,
 • odstranění důsledků a projevů vlhkosti.

Postup při tvorbě návrhu řešení

1. Porovnání vzorků odebraných na vlhkost v roce 2013 a v roce 2007 - vlhkostní stav stavebních konstrukcí je víceméně podobný, stejně tak výsledky vzorků na salinitu.

2. Měření termokamerou, které potvrdilo kondenzační vlhkost.

3. Stanovení hlavních příčin poruch a projevů vlhkosti a salinity:

 • neustálé pronikání vlhkosti z podzákladí a okolního prostředí do obvodových stěn (jedním z důvodů je i zrušení části původních anglických dvorků a neudržování těch stávajících, zároveň již nefungují původní izolace a někde nejsou ani vytvořené)
 • zatékání srážkové vody do obvodových konstrukcí anglickými dvorky, u kterých již nefungovalo odvodnění, a dešťovými svody
 • kondenzace vodních par na stěnách i podlahách v suterénu – kombinací vysoké relativní vlhkosti a nízké teploty vzduchu, objekt byl dlouhodobě nevyužívaný a tedy i nevětraný a nevytápěný
 • porušené a netěsné vnitřní rozvody (voda, odpady, topení apod.)

4. Návrh řešení:

 • chemické injektáže, které zamezí vzlínání vlhkosti ve zdivu (vodorovné i svislé úrovně)
 • vytvoření celoplošně aktivně provětrávaných podlah
 • zbudování vnitřních aktivně odvětrávaných předstěn
 • vytvoření na části obvodových stěn aktivně odvětrávané vnější předstěny
 • obnovení a rekonstrukce původních anglických dvorků
 • aplikace tepelně-izolačních, kapilárně aktivních, sanačních omítek i pro eliminaci kondenzační vlhkosti, a to ve více jak 8 různých skladbách

5. Závěr:

Díky možnosti sledovat stav této budovy v odstupu 6 let, byl přehodnocen původní návrh sanace a v zásadní míře byla rekonstrukce spodní stavby řešena principy vzduchoizolačními. Původní systémy odvětrání byly pro tento účel obnoveny a navíc došlo i k jejich rozšíření do částí, kde původně nebyly.

Při této rekonstrukci jsme si mohli opět připomenout, že anglické dvorky a systémy větrání a odvětrávání částí spodní stavby hrály dříve velmi významnou roli, která se v současné době při rekonstrukcích podceňuje, což může mít z dlouhodobého hlediska pro takovéto stavby negativní důsledky. 

Zpět na seznam
Poradna
Poradna
Služby
Služby
Košík
Košík