Izolace betonu - Xypex nebo Sikkaton

13. 7. 2018

Porovnání vlastností, aplikace i cen dvou produktů na krystalickou hydroizolaci betonu. Jsou opravdu srovnatelné nebo se v něčem liší?

Xypex_Sikk_RD„Jsem majitelem nového rodinného domu a chtěl jsem jej během stavby důkladně zaizolovat proti spodní vodě. Byla mi doporučena krystalická hydroizolace Xypex, která má velmi dobré izolační vlastnosti, a navíc chrání beton před mechanickým poškozením. Dům nyní stojí a problémy s vlhkostí nemám, sklep je krásně suchý a spodní voda už mě netrápí. Ale! O několik měsíců později jsem se dozvěděl, že na trhu je k dostání ještě jiný přípravek se stejnými vlastnostmi, jmenuje se Sikkaton. A jaké bylo moje překvapení, když jsem si spočítal, že moje náklady na zaizolování domu mohly být poloviční.“  

Toto napsal před 6 lety na svém blogu p. Chrobák, a tak jsme se rozhodli tyto výrobky porovnat a ověřit, zda jsou z hlediska vlastností opravdu zastupitelné a kolik za ně vlastně dnes zaplatíte.

Co je Xypex a Sikkaton?

Jedná se o krystalizační hydroizolace, tj. přípravky, které způsobí v betonu růst krystalů, jež utěsní veškeré cesty, kterými by mohly v betonu proudit kapaliny a učiní ho tak vodotěsným. Oba výrobky izolují proti vzlínající i tlakové vodě, ropným produktům i některým chemikáliím.

Základní předností krystalizačních hydroizolací je, že se po aplikaci stávají součástí betonu, nevytvářejí na něm žádnou novou vrstvu a nelze je tedy ani poničit - jejich životnost je stejná jako životnost ošetřeného betonu.

Pro srovnání jsme vybrali produkty Sikkaton B a Xypex - Concentrate, které jsou si svými vlastnostmi i využitím nejblíže. 

Srovnání základních vlastností (dle technických listů produktů): 

Název produktu Odolnost proti chemikáliím Odolnost tlakové vodě
Sikkaton B pH ≥ 5 0,7 MPa = 7 atm
Xypex - Concentrate pH 3-11 > základní beton

V hodnotách odolnosti proti chemikáliím je vidět, že Xypex ochrání proti kyselejším látkám o hodnotách pH 3-4, Sikkaton si naopak poradí i s výrazně zásaditými (alkalickými) látkami s pH 12-14.

Hodnota voděodolnosti je přesně uvedena pouze u jednoho z výrobků, nelze ji tedy spolehlivě porovnat.

Srovnání možností použití:

Název produktu Spodní stavby (parkoviště, podzemní garáže) Základové desky ČOV, vodojemy, jimky... Mosty, tunely, kolektory,...
Sikkaton B ANO ANO ANO ANO
Xypex - Concentrate ANO ANO ANO ANO

Co se týče šíře použití, nenašli jsme ani u jednoho z produktů způsob využití, kde by jeden z produktů bylo možné využít a druhý ne. Jediným omezením může být výskyt výrazně kyselých či naopak zásaditých látek, který je řešen v předchozí tabulce. V běžné stavební praxi se však s takto extrémními hodnotami nesetkáváme. 

Srovnání způsobu aplikace:

Název produktu Příprava podkladu Aplikace Následné ošetření
Sikkaton B Otevřený kapilární systém, čistý povrch, nasycený vodou, úlomky a porušená místa odstranit, utěsňuje trhliny do 0,4mm (větší trhliny frézovat a vyspravit) Promíchat s vodou, aplikace kartáčem (polotvrdé krátké štětiny) či štětkou, hladítkem i přístrojem na stříkání jemné malty či rotační hadičkou 24h chránit před sluncem a větrem, 5 dní před mrazem (6h nesmí klesnout pod +5°C); v uzavřených prostorách zajistit cirkulaci vzduchu 24h; další libovolné úpravy po 21 dnech; zasypání zeminou po 3 dnech
Xypex - Concentrate Čistý, nasycený vodou, bez drolivých částí, mírně zdrsněn, aby byl otevřený kapilární systém, překlene trhliny < 0,4mm Promíchat s vodou, aplikace zednickou štětkou či stříkací pistolí Chránit před sluncem, deštěm a větrem, teplota +5 až +35°C (48h nesmí klesnout pod +5°C); 3 dny vlhčit a zajistit volné proudění vzduchu; zatížení tlakovou vodou po 12-18 dnech

Požadavky na povrch, způsob aplikace i další ošetření jsou si velmi podobné. Objevují se rozdíly v řádu hodin či v tom, na co se v jednotlivých technický listech upozorňuje, ale zásadní rozdíly jsme neobjevili.

Srovnání dle ceny:

Název produktu Balení Cena/balení Spotřeba Cena/kg Cena/m2
Sikkaton B

5kg

25kg

625,-

Na objednávku

0,8-1,0 kg/m2

125,-

-

125,-

-

Xypex - Concentrate

5kg

25kg

1331,-

6091,-

0,65-1,0kg/m2

266,-

244,-

266,-

244,-

Zdroj cen produktů: Xypex-Concentrate: www.stavmachem.cz; Sikkaton B: Ceník firmy Realsan

Xypex_vers_SikkZávěrečné hodnocení

Z prostudování technických listů obou produktů a jejich popisů na webových stránkách nevyplynuly, kromě ceny, žádné zásadní rozdíly, ať už v technických parametrech nebo možnostech využití Xypexu či Sikkatonu.

 

Xypex Concentrate i Sikkaton B jsou dle technických parametrů i prostudovaných referencí spolehlivým řešením pro krystalizační hydroizolaci zejména čerstvého betonu.

 

Pokud nám při tvorbě článku nějaké důležité informace unikly, budeme rádi, pokud nám napíšete a budeme je moci do článku doplnit.

 

zavřít

Zpracovávám...