V tomto seriálu si postupně představíme různé metody sanace vlhkého zdiva. 1. díl se bude týkat materiálu, který si často nanášejí lidé svépomocí a také se o jeho způsobu fungování tradují různé mýty - představujeme SANAČNÍ OMÍTKY.

Sanační omítky mají podstatně vyšší množství pórů než běžné omítky, a umožňují tak rychlejší propouštění vodních par ze zdiva do vzduchu, čímž zdivu umožňují vysychat. Sanační omítky řeší však pouze důsledek působení vlhkosti. Po aplikaci sanačních omítek je povrch vizuálně suchý. Pokud však neodstraníme příčinu vzniku vlhkosti ve stavební konstrukci, tak má sanační omítka pouze omezenou životnost.

To je zapříčiněno tím, že vlhkost, která se dostává do zdiva ve většině případů obsahuje rozpuštěné sole (sírany, dusičnany, chloridy), které následně při vysychání zdiva krystalizují a zaplňují póry sanačních omítek. Tím se snižuje funkčnost a životnost sanačních omítek. A ve chvíli, kdy jsou póry sanační omítky zaplněné solemi, přestává omítka fungovat a nemá kudy případnou další vlhkost ze zdiva odvádět. Proto je nezbytné vždy správně identifikovat příčinu vlhkosti a zabránit dalšímu zavlhčování stavby. A sanační omítky použít k vysušení zdiva v kombinaci s ostatními metodami, které zabrání dalšímu zavlhčování stavby (hydroizolace, vzduchové kanály apod.).

Jsou však případy, kdy je aplikace sanační omítky zcela nezbytná. A to zvláště tehdy, provádí-li se dodatečná hydroizolace již vlhkého zdiva. Sanační omítka umožní zbytkové vlhkosti, která zůstala ve zdivu nad provedenou hydroizolací, vysychání bez viditelných vlhkostních map na povrchu omítky. Současně poskytne prostor pro krystalizaci škodlivých solí v pórech uvnitř sanační omítky.

Výhodou použití sanační omítky je bezesporu okamžité využívání sanovaných prostor, bez nutnosti provádění hydroizolací. Na druhou stranu je však životnost sanačních omítek závislá především na tom, jak je vlhkost ve zdivu nasycena solemi. Čím více solí obsahuje vlhkost ve zdivu, tím se snižuje životnost a funkčnost sanační omítky. Proto doporučujeme sanační omítky provádět vždy v kombinaci s ostatními sanačními a hydroizolačními opatřeními.

Doporučujeme:

Baurex-SAN - sanační tepelně-izolační omítka

Baurex-AQUA - sanační tepelně-izolační omítka, vhodná pro velmi vlhké zdivo, domy po povodních apod.

Nanosan – sanační tepelně-izolační omítka dle WTA, čistě vápenná

Baurex SMS NEW + Baurex-N – inovace úspěšné sanační omítky (nově vč. tepelně-izolačních vlastností)

zavřít

Zpracovávám...