Poslání společnosti RealSan


Posláním naší firmy je trvale pomáhat měnit lidem jejich stavby z vlhkých na suché a ze starých na nové. Neustálé zlepšování kvality služeb pro naše zákazníky se musí stát pověstné a předčít jejich očekávání. Chceme se lišit našimi návrhy řešení a doporučení od ostatních tím, že jsou takové, jaké bychom je dali sami sobě, kdyby nám jejich stavby patřily.

Základní informace


Naše společnost RealSan Group, SE byla založena v roce 2009 a vznikla vyčleněním divize obchodu ze společnosti Realsan s.r.o. Od roku 1993 se orientujeme na dodávky speciálních produktů a technologií týkajících se problematiky sanací vlhkého zdiva a hydroizolací.

Naše činnosti:

  • prodej a distribuce produktů pro sanaci vlhkého zdiva a hydroizolačních materiálů
  • stavebně technické průzkumy,  posudky,  analýzy
  • návrhy optimálních řešení pro komplexní sanaci vlhkého zdiva podle nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností.


Všichni naši technici a zaměstnanci se soustavně vzdělávají v oblastech sanace vlhkého zdiva a hydroizolací, tak aby byli schopni kvalifikovaně posuzovat a navrhovat efektivní sanační opatření. 

Současně se orientujeme i na vzdělávací programy jak pro naše stávající partnery tak i pro odbornou či laickou veřejnost. Pořádáme semináře zaměřené na problematiku sanací a hydroizolací, nebo prezentace přímo pro určitou skupinu zájemců. Mimo to také publikujeme v odborných časopisech a periodikách, zaměřených na stavební problematiku, vydáváme také i vlastní publikace. 

Naše firma má bohaté zkušenosti z oblastí postižených povodněmi, kdy jsem zajišťovali technickou pomoc a podporu při povodních letech 1997 na Moravě, 1998 ve Východních Čechách a v letech 2002 a 2006 na území České republiky. Při těchto aktivitách úzce spolupracujeme s humanitární organizací ADRA.

 

 

zavřít

Zpracovávám...