Popis problému

 • bydlím v suterénním bytě a mám zde vlhké zdi

Příčina problému

 • vlhkost je na stěnách, které jsou ve styku s okolní zeminou
  • příčinou problému bývá chybějící či nefunkční hydroizolace, která umožňuje zemní vlhkosti, aby se dostala do stěn
  • vysoká relativní vlhkost v místnosti (skvrny se objevují zejména v rozích, v užších prostorech kolem nábytku,…)
 • vlhkost je na stěnách sousedících s dalšími místnostmi či byty – více možných příčin
  • vysoká relativní vlhkost v místnosti (skvrny se objevují zejména v rozích, v užších prostorech kolem nábytku,…)
  • porucha instalací

10 suche prostory10 suche prostory2

ŘEŠENÍ - VYSOKÁ RELATIVNÍ VLHKOST V MÍSTNOSTI

ÚPRAVA VĚTRÁNÍ ČI VYTÁPĚNÍ – možnosti, než se přejde k radikálnějším řešením

 • pokud si nejste jisti, jaká relativní vlhkost v místnosti je, můžete si ji změřit vlhkoměrem (některé domácí meteostanice ho mají zabudovaný v sobě a relativní vlhkost ukazují), ideálně by se měla pohybovat mezi 50-60%
 • je-li místnost nevytápěná, zdi chladné, může pomoci zvýšení teploty v místnosti, díky kterému se zahřeje i povrch stěn a vlhkost už se na nich nebude srážet
 • je-li relativní vlhkost v místnosti příliš vysoká, je potřeba zintenzivnit větrání

V případě, že situaci nelze vyřešit větráním, doporučujeme stěrku KLINOSAN, která je dlouhodobě schopná v místnostech s vysokou relativní vlhkostí fungovat a trvale bránit kondenzaci vlhkosti na stěnách a tím i vzniku plísní.

KLINOSAN

 • stěrka tvořená z 80% klinoptilolitem (druh zeolitu), který má unikátní vlastnosti, které Klinosan uplatňuje při práci s vlhkostí
 • při styku s vlhkostí se zahřívá, zvýší tak teplotu na povrchu stěny a zabrání kondenzaci vlhkosti
 • velmi účinně a trvale řeší i problémy s plísněmi
 • výhodou je, že není potřeba odstraňovat celou omítku, ale pouze oškrábat poškozenou malbu


ŘEŠENÍ – NEFUNKČNÍ HYDROIZOLACE – ZEMNÍ VLHKOST

 • zemní vlhkost jako takovou odstranit nelze, můžeme však zamezit tomu, aby se „vsakovala“ do zdiva a postupně v něm stoupala (vzlínala) výše
 • v případě, že potřebuji suterénní prostor absolutně suchý a funkční, je potřeba zajistit kompletní izolace stěn i podlah

1. IZOLACE PODLAH

 • v případě, že je potřeba udělat betonovou podlahu novou, přidejte při míchání do nového betonu izolační přísadu SIKKATON A - na takto izolovanou betonovou podlahu pak můžete položit novou podlahovou krytinu (dlažbu, plovoucí podlahu,…)
  • potřebujete-li izolovat i proti radonu, aplikujte ještě na novou betonovou podlahu izolaci PROFIDICHT 1K FIX a pak teprve položte podlahovou krytinu
 • při dodatečné izolaci stávající betonové podlahy doporučujeme izolovat silikátovými stěrkami, které jsou velmi jednoduché na použití (nátěrem); nejlevnější variantou je stěrka DICHTUNGSSCHLÄMME, pod dlažbu potom doporučujeme stěrku ELASTIKSCHLÄMME 1K, která svou pružností lépe odolává případným pohybům, které např. právě dlažba ve spárách vykonává

2. IZOLACE STĚN – v případě, že JE možné stěny zvenku odkopat

 • doporučujeme natřít stěny bitumenovou stěrkou PROFIDICHT 1K FIX, která na stěně vytvoří souvislou svislou hydroizolační vrstvu
 • propojení izolace stěn a podlah - pomocí injektáží, které se provedou zvenčí v úrovni podlah suterénního prostoru - pro cihelné zdivo doporučujeme injektáže DICOSIL 100, pro zdivo smíšené injektážní krémy AQUABARIER

SIKKATON A

 • přísada zajišťující vodotěsnost betonu – proti zemní vlhkosti i tlakové vodě
 • vmíchá se přímo do betonové směsi

DICHTUNGSSCHLÄMME

 • silikátová prášková hmota, která se smíchá s vodou a rozetře se na místa, která potřebujeme izolovat – podlahy, stěny (ze zdiva, betonu, cementové omítky,…)
 • izoluje proti zemní vlhkosti, ale i proti tlakové vodě

ELASTIKSCHLÄMME

 • silikátová izolace ze 2 složek – prášku a tekuté složky – ty se smíchají dohromady a roztírají hladítkem
 • pochůzná – to znamená, že ji není potřeba překrývat další podlahovou krytinou a je funkční jako finální vrstva např. na terasách, balkonech apod.
 • pružná – překryje drobné trhlinky v podkladu (v šíři 0,2-0,6mm – podle tloušťky vrstvy)

PROFIDICHT 1K FIX

 • bitumenová (asfaltová) stěrka, kterou jednoduše natřete na podlahu/stěnu domu – neřešíte spáry a napojení jako např. u IPA

DICOSIL 100

 • tekutý injektážní prostředek
 • vhodný pro plné cihly, beton

AQUABARIER

 • injektážní krém
 • vhodný i pro zdivo z dutých cihel (CDm, Porotherm), smíšené zdivo, pórobeton, pískovec či zdivo s dutinami a kavernami
 • počet litrů lze přibližně spočítat jako: 1,6 * hloubka vrtu (m) * délka stěny (m)
 • hloubka vrtu = délka stěny – 5cm

3. IZOLACE STĚN – v případě, že NENÍ možné stěny zvenku odkopat

 • pokud byste chtěli řešit tuto situaci opravdu pečlivě a pomocí odborníků, lze provést tzv. rubovou plošnou injektáž pomocí gelu RUBBERTITE, který vytvoří plošnou hydroizolaci stěn a provádí se zevnitř (v ploše zdi se vyvrtají v daných rozestupech otvory, které se napustí injektážním prostředkem, jenž ve stěně vytvoří souvislou hydroizolační vrstvu)
 • v případě řešení situace svépomocí doporučujeme aplikovat na stěny tepelně-izolační vysoušecí omítku BAUREX-AQUA, která je schopna si poradit s vysokou mírou vlhkosti, aniž by to způsobilo její destrukci
 • jako štukovou vrstvu pak doporučujeme bioklimatickou stěrku KLINOSAN, která si poradí s vyšší mírou relativní vlhkosti v prostoru, která je kvůli problematickému větrání v suterénních bytech častým problémem, a zajistí dlouhodobě příjemné klima

BAUREX-AQUA

 • tepelně-izolační vysoušecí omítka, která je hydrofilní – tzn. že „vytáhne“ vlhkost ze zdiva a ve vhodném okamžiku ji předá zpět do vzduchu (odkud se vyvětrá), aniž by to znamenalo destrukci samotné omítky
 • lze ji aplikovat i přímo na vlhké zdivo
zavřít

Zpracovávám...