Popis problému

 • vlhkost se na stěnách objevuje ve větších plochách, nejvýraznější projevy bývají u podlahy a pokračují směrem vzhůru

Příčina problému

 • příčinou problému bývá chybějící či nefunkční hydroizolace, která umožňuje zemní vlhkosti stoupat vzhůru
 • zemní vlhkost jako takovou odstranit nelze, můžeme však zamezit tomu, aby se „vsakovala“ do zdiva a postupně v něm stoupala (vzlínala) výše 

6. pas vlhkosti

ŘEŠENÍ

A) PODSKLEPENÝ DŮM (OBJEKT)

 • pro odstranění vzlínání zemní vlhkosti je potřeba vytvořit svislou a vodorovnou hydroizolaci
 • svislá hydroizolace – odkopejte stěny po obvodu tam, kde dochází ke styku s terénem a stěny natřete bitumenovou stěrkou Profidicht 1K Fix
 • vodorovná hydroizolace – injektáže v úrovni podlah 1.NP – pro cihelné zdivo doporučujeme injektáže DICOSIL 100, pro zdivo smíšené injektážní krémy AQUABARIER

B) NEPODSKLEPENÝ DŮM (OBJEKT)

 • aby vlhkost zespodu nemohla vzlínat výše, je potřeba vytvořit příp. obnovit izolaci podlah a poté vodorovnou hydroizolaci stěn
 • izolace podlah – pro izolaci podlah doporučujeme silikátové stěrky, které jsou velmi jednoduché na použití (nátěrem); nejčastěji se používá stěrka DICHTUNGSSCHLÄMME, pod dlažbu potom doporučujeme stěrku ELASTIKSCHLÄMME
 • vodorovná hydroizolace – injektáže v úrovni podlah 1.NP – pro cihelné zdivo doporučujeme injektáže DICOSIL 100, pro zdivo smíšené injektážní krémy AQUABARIER

PROFIDICHT 1K FIX

bitumenová (asfaltová) stěrka, kterou jednoduše natřete na stěnu domu – neřešíte spáry a napojení jako např. u IPA

DICOSIL 100

 • tekutý injektážní prostředek
 • vhodný pro plné cihly, beton

AQUABARIER

 • injektážní krém
 • vhodný i pro zdivo z dutých cihel (CDm, Porotherm), smíšené zdivo, pórobeton, pískovec či zdivo s dutinami a kavernami
 • počet litrů lze přibližně spočítat jako: 1,6 * hloubka vrtu (m) * délka stěny (m)
 • hloubka vrtu = délka stěny – 5cm

DICHTUNGSSCHLÄMME

 • silikátová prášková hmota, která se smíchá s vodou a rozetře se na místa, která potřebujeme izolovat – podlahy, stěny (ze zdiva, betonu, cementové omítky,…)
 • izoluje proti zemní vlhkosti, ale i proti tlakové vodě

ELASTIKSCHLÄMME

 • silikátová izolace ze 2 složek – prášku a tekuté složky – ty se smíchají dohromady a roztírají hladítkem
 • pochůzná – to znamená, že ji není potřeba překrývat další podlahovou krytinou a je funkční jako finální vrstva např. na terasách, balkonech apod.
 • pružná – překryje drobné trhlinky v podkladu (v šíři 0,2-0,6mm – podle tloušťky vrstvy)
zavřít

Zpracovávám...