Sanace vlhkého zdiva a izolace proti vlhkosti

30. 8. 2012

Vlhké zdivo a jak na něj

img8Vlhké zdivo, to je problém u většiny stavebních konstrukcí postavených bez moderních technologií a znalosti správné izolace. Projevuje se vlhkými mapami na stěnách, solnými výkvěty, nepříjemným zápachem vzduchu, plísněmi, opadáváním omítek, loupáním nátěru zdiva.
Potýká se s ním téměř každý majitel staršího rodinného domu, je nedílnou součástí kulturních památek, bytových objektů či průmyslových staveb. V dnešní době je mnoho cest, jak se s tímto problémem vypořádat. Počínaje sanačními omítkami, které v kombinaci s vhodnou hydroizolací řešící příčinu vlhkosti (injektáž, plošná hydroizolace, krystalická hydroizolace apod.), dokáží vlhké zdi vysušit (sanovat) a konče produkty energetické sanace, které mají kromě sanace vlhkého zdiva i další efekt, a tím je tepelná izolace objektu.

Příčiny vlhkého zdivaplisne

Příčin vlhnutí zdiva je mnoho. Mezi ty nejčastější patří:

  • déšť
  • vzdušná vlhkost
  • kondenzace vzdušné vlhkosti
  • vlhkost vzlínající z podloží
  • vlhkost ke stavbě přiléhající zeminy

Vlhké zdivo má zpravidla za následek nedostatečná údržba nemovitosti, podcenění potřeby izolace proti vlhkosti,nevhodné stavební úpravy, absence větrání a vytápění, zatékání do objektu střechou nebo po obvodu oken, narušení vodovodních a odpadních systémů, nedostatečné odvádění dešťové vody.
Vlhnutí zdiva ovšem není jediným následkem. Zdraví škodlivé jsou také soli rozpuštěné ve vodě, které na zdech vytvářejí mapy, a plísně, které zná snad každý obyvatel domu či bytu. Zdivo s vysokým obsahem vody je výborným prostředím pro růst mikroorganismů a vznik nemocí a alergií.

 

Metody sanace vlhkého zdiva a izolace proti vlhkosti

Sanační omítkové systémy

Skládají se z jádrové a štukové sanační omítky a tekuté přísady, která maltovinu našlehá a vytvoří v ní množství pórů. Baurex SMSU sanačních omítek je postup aplikace následující: směs se nanáší přímo na očištěné vlhké zdivo, ze kterého byla oklepána původní omítka. Póry umožňují odvádění vody ze zdiva ve formě vodní páry a současně zabraňují solím proniknout na povrch a ukládají je ve svých pórech. Výsledkem je suchá omítka bez solných skvrn a plísní. Takováto omítka nesmí být překryta akrylátovými či latexovými barvami, uzavírajícími povrch a znemožňující odvod vlhkosti ze zdiva, tapetami a obklady.

 

Energetická sanace

Jedná se o sanaci pomocí sanačních tepelně-izolačních omítek, tepelně izolačních desek nebo klimatizačních minerálních desek.  Aplikace je časově nenáročná a možná přímo na mokré zdivo, díky čemuž je vhodná především u staveb zasažených povodněmi a staveb pod úrovní terénu. Díky čistě vápennému složení má velký význam i u památkově chráněných objektů, u kterých bývá sanace vlhkého zdiva velkým problémem a tepelná izolace u nich byla až do nedávna téměř nemožná. Umožňuje finální povrchové úpravy již za několik dní, a proto se často používá u staveb v časovém skluzu. Díky tepelně-izolačním vlastnostem přináší až 40% úsporu nákladů na topení.
 

Injektáže zdiva

Injektáže zdiva se provádějí navrtáním otvorů do zdi a jejich vyplněním prostředky zabraňujícími pronikání vody. Jsou velmi vhodné pro izolaci proti vlhkosti vzlínající odspodu nebo vnikající do zdiva pod úrovní terénu zboku. Neznámějším následkem takového pronikání vody je vlhký sklep. Mezi nejpoužívanější patří hydrofobizační injektáže, které se ve zdivu rozptýlí a přeruší tok vody, dále speciální utěsňující gelové injektáže, jež jsou na našem trhu poměrně novou technologií vyznačující se zvláštní vlastností, tzv. revisibilitou, kdy opakovaně bobtnají při přítomnosti vody, a brání tak pronikání vody do zdiva, a smršťují se při vyschnutí zdiva. Tento proces se opakuje vždy, když se změní vlhkost. Dalším způsobem jsou polyuretanové utěsňující injektáže používané při stavbách ohrožovaných tlakovou vodou, která proniká trhlinami a vadnými místy. Polyuretanové pěny a pryskyřice pronikající vodu zastaví. Je vhodné je kombinovat s injektáží akrylátovým gelem.
 

Plošné hydroizolace

Asfaltové hydroizolační stěrky jsou dlouhodobou praxí ověřené a používané k trvanlivé a spolehlivé hydroizolaci. SikkatonNevytvářejí spoje, plně nahrazují lepenku, neobsahují rozpouštědla, a jsou tedy zcela ekologické. Silikátové hydroizolace jsou určené pro utěsnění proti vlhkosti především v interiérech a velmi vhodné i pod obklady a dlažby. Krystalizační pojezdové hydroizolace zajišťují povrchovou odolnost betonových konstrukcí proti tlakové vodě, ropným produktům, zemědělským produktům a některým chemickým látkám, prodlužují jejich odolnost a životnost.
 

Utěsňování spár

RealmateŠiroké použití v pozemních a inženýrských stavbách nacházejí hydrofilní pryže pracující na principu bobtnání při kontaktu s vodou, vyznačují se odolností proti chemikáliím, například kyselinám a louhům, dále proti rozpouštědlům, pohonným hmotám či olejům. Povrstvené plechy k utěsňování pracovních spár se připevňují na armaturu a vytvářejí hranu, která zabraňuje vodě pronikat do betonu či zdiva. Jsou pokryty bobtnající pryží. Profily pro utěsnění dilatačních spár z kaučuku se vtlačují do spár, kde působí proti tlakové vodě.

 

Sanace a izolace zdiva ruku v ruce

Sanace vlhkého zdiva je prostředkem, jak se zbavit vlhkosti v bytě, domě, kanceláři či v dílně, ale řeší pouze důsledek vzlínající vody, povětrnostních vlivů, běžného používání domácnosti či závažnějších vad stavby. Příčinu vlhkého zdiva řeší právě izolace proti vlhkosti. Spojením obou metod dosáhnete nejlepších výsledků a zbavíte se nepříjemného prostředí kolem sebe na dlouhou dobu.

zavřít

Zpracovávám...